Spring over hovedmenu

Velkommen til Flere skal med!

I den landsdækkende beskæftigelsesindsats Flere skal med er der lønnede timer på dagsordenen ved borgerens allerførste møde med sagsbehandleren. Indsatsen tager desuden udgangspunkt i borgerens egne ressourcer, ønsker og interesser i forhold til et fremtidigt job. Kombinationen af de to fokuspunkter har vist sig at virke. Siden august 2017 har mange kommuner haft gode erfaringer med at få langvarige kontanthjælpsmodtagere tilbage på det ordinære arbejdsmarked ved hjælp af Flere skal med-modellen - til gavn for både den enkelte og for de virksomheder, der oplever mangel på arbejdskraft.

I STAR har vi oprettet en LinkedIn-side specifikt for Flere skal med. Formålet med siden er at dele succeshistorier fra indsatsen, give inspiration til kommuner, jobcentre og virksomheder – kort sagt et forum for erfaringsudveksling og videndeling, hvor også nye kontakter forhåbentlig kan opstå på tværs af interesser.

Når vi linker til dokumenter, artikler og film, som vi deler i LinkedIn-siden, vil du blive dirigeret til dette website. Velkommen til Flere skal med på LinkedIn, som vi håber, du har lyst til at være en del af:

Flere Skal Med på LinkedIn

De bedste hilsner

Underskrift: Lotte Horsholt
Lotte Horsholt
Kontorchef, Ind på arbejdsmarkedet
STAR