Spring over hovedmenu

"Jeg har set et menneske i sorg vokse"

Alma Handanagic har alvorlige mén efter flugten fra krig og er i sorg over at have mistet sin mand. Ved hjælp af Flere skal med-indsatsen bliver der sat gang i en proces, som skal give Alma livskvaliteten tilbage og få hende i job efter mange år som kontanthjælpsmodtager. Lasse Thorning bliver Almas personlige jobformidler, og han fortæller her, hvordan hun er gået fra ledighed og depression til at være det sted, hun er i dag.

“Alma virkede meget forsagt og stille. Det var tydeligt, at hun havde det svært psykisk, og hun havde store, sorte rander under øjnene.” Sådan beskriver jobformidler Lasse Thorning sit første indtryk af Alma, efter de startede deres samarbejde ved et personligt møde på jobcentret i januar 2018. “Men jeg kunne også se, at Alma havde meget at tilbyde en virksomhed, og at hun på trods af sin livssituation var en ressourcestærk kvinde,” fortæller Lasse.

Anerkendelse baner vejen for jobsøgning

Lasse arbejder i jobcentret i Randers, og på et infomøde vælger 49-årige Alma Handanagic ham som sin personlige jobformidler i den landsdækkende beskæftigelsesindsats Flere skal med, som hun er blevet visiteret til for at komme tilbage på arbejdsmarkedet efter 11 år som ledig.

Alma giver Lasse indblik i de grimme oplevelser, hun har med sig efter at være flygtet fra krigen i Bosnien. Hun fortæller også om sin mands død og familien, der er påvirket af de svære ting. Alma har store problemer med at sove og er diagnosticeret med depression. “Kan jeg klare et job, hvis jeg ikke kan klare mit liv,” spørger Alma.

“Alma viste samtidig, at hun ikke havde givet op, og at hun fortsat havde viljen og lysten til at få et job. Men hun havde brug hjælp til at finde et og til at få afklaret, hvor meget hun ville kunne arbejde,” siger Lasse.

Lasse ser hurtigt, hvordan situationen påvirker Almas hverdag. Alma er ked af, at problemerne fylder så meget. Lasse taler med Alma om, at man i perioder i livet godt kan opleve problemer og manglende overskud, men at det jo ikke behøver at betyde, at man har svigtet eller fejlet. Anerkendelsen har stor betydning for Almas selvværd, fortæller Lasse, og derfor kommer hun også til at kunne se sig selv som værende i stand til at bidrage på arbejdsmarkedet.

Regnestykker motiverer

I Flere skal med ligger hovedfokus på at tale ordinære løntimer fra start. Lasse og Alma får hurtigt gang i drøftelserne om en fremtid med arbejde og fast indkomst. ”I de efterfølgende seks måneder mødtes vi hver måned. Vi talte næsten udelukkende beskæftigelse, og jeg hjalp hende med at søge flere småjob. Hun var også selv var ude og aflevere datablade hos forskellige firmaer,” forklarer Lasse. Databladet, som er et kort CV med kompetencer, billede og en motiveret tekst, laver Alma og Lasse sammen. Lasse fortæller, at han har lavet flere regnestykker, der viser, hvor meget bare et småjob ville kunne hjælpe på Almas økonomiske situation, hvilke muligheder hun vil få med en bedre økonomi, og ikke mindst hvordan det vil kunne hjælpe hende til en bedre nattesøvn, hvis hun var mere fysisk træt, fordi hun havde brugt både hovedet og kroppen på arbejde.

I sit arbejde som jobformidler oplever Lasse, at det økonomiske aspekt er den bedste faktor til at flytte og motivere mennesker. “Det, der virker, er bare fem timers arbejde om ugen. Så vil du kunne beholde nogle af penge som supplement til kontanthjælpen og få et bedre liv,” har Lasse forklaret Alma.

Håb for fremtiden og et farvel til kontanthjælpen

Anerkendelsen, fokus på job og den nære relation til Lasse bærer frugt. I juni 2018 får Alma et rengøringsjob på seks timer om ugen. Jobbet får stor betydning for Alma, der virker mere glad og sover bedre. “Hun har håb for fremtiden og vokser både psykisk og fysisk”, som Lasse beskriver det. Ved de månedlige møder taler de om at søge yderligere job.

I kraft af Flere skal med har Lasse kunnet støtte sin borger mere end normalt, han har løbende kunnet fastholde hendes motivation og har stået til rådighed for Alma, som altid har kunnet ringe til ham og spørge ham til råds, og det har hun gjort brug af. På den måde har Lasse været til stede som det netværk, Alma har manglet, vurderer han.

I august finder Alma et rengøringsjob på 25 timer om ugen på en skole. I starten er hun nervøs og tvivler på, om hun kan klare det: “Hvis hun havde stået alene på det her tidspunkt, så var hun måske ikke lykkes med det,” siger Lasse. Men Alma vælger at kaste sig ud i det. Samtidig beholder hun jobbet på seks timer om ugen. I dag forsøger hun sig selv - de sorte rander under øjnene er væk.

Fakta om borgeren

  • Alma Handanagic er 49 år. Hun flygtede sammen med sin mand fra krigen i Bosnien til Tyskland og senere til Danmark i 1991.
  • Hun har boet på asylcentre flere steder i Danmark, men endte i Randers i 1994, hvor hun kom på sprogskole og gennemførte brobygningsforløb som social og sundhedshjælper. Efterfølgende fik hun arbejde på et bogtrykkeri. Her arbejdede hun i seks år og lærte dansk.
  • Efter nogle år blev Almas mand syg med cancer. Hun brugte meget tid på at passe ham og blev til sidst fyret fra sit job. Efterfølgende fik hun rengøringsjob, mens manden efter kortere tids sygdom døde.
  • Mandens død fik de forfærdelige oplevelser fra krig og flugt op i Alma, som blev diagnosticeret med depression, hvilket hun har kæmpet med lige siden. Hun blev sygemeldt fra sit rengøringsjob og kom aldrig tilbage.
  • Alma var ledig i 10 år, inden hun kom med i Flere skal med-indsatsen.

Borgerne vælger jobformidler

  • Borgerne i Randers modtog ved starten af Flere skal med en invitation til at komme til informationsmøde i jobcentret. Her fortalte de fem jobformidlere om indsatsen og målet om at komme i beskæftigelse.
  • Hver jobformidler præsenterede sig selv, og så valgte borgeren, hvilken jobformidler de ønskede at indgå et samarbejde med.
  • Modellen har skabt udgangspunkt for en god relation mellem jobformidler og borger, der er blevet sat sammen på baggrund af kemi. Kun meget få borgere har givet udtryk for, at de har ønsket en anden jobformidler.
Sidst opdateret: 22-05-2023