Spring over hovedmenu

Flere skal med skaber værdi for den enkelte og for samfundet

Flere skal med er en beskæftigelsesindsats, der gør op med langvarige kontanthjælpsforløb. Indsatsen er blevet til for at give færre tunge sager i jobcentrene, generere stabil arbejdskraft til virksomhederne og ikke mindst skabe gunstige rammer for, at flere borgere får en plads i det arbejdsfællesskab, som giver mening for alle.

Mere end 27.000 borgere i Danmark havde i 2017 været i kontanthjælpssystemet i fem år eller mere. Derfor besluttede de politiske partier bag satspuljen at afsætte midler til initiativet Flere skal med med det formål at hjælpe aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere tilbage på det ordinære arbejdsmarked.

88 kommuner deltog i Flere skal med 1-indsatsen, der er udviklet af STAR på baggrund af intentionerne i den politiske aftale. Flere skal med er baseret på viden og erfaringer fra tidligere og eksisterende projekter, der blandt andet konkluderer, at virksomhedsrettede indsatser med lønnede timer som mål påvirker borgernes progression mod job, og at virksomhedsrettede indsatser kombineret med håndholdt individuel støtte kan hjælpe udsatte borgere til at finde plads på arbejdsmarkedet og være til fordel for virksomheder, der mangler arbejdskraft.

Flere skal med 1 sluttede i august 2019 med mange gode erfaringer fra kommunerne, der oplevede, at modellen var til gavn for både borgere og virksomheder. Pilotprojektet Frontrunner fulgte efter Flere skal med 1 som en forløber for Flere skal med 2, der gik i luften i slutningen af 2019. I Flere skal med 2 er målgruppen udvidet, så indsatsen ikke kun gælder for længerevarende kontanthjælpsmodtagere, men for alle der borgere, der får ydelsen og som er aktivitetsparate.

Fra udsat til ansat

At de lønnede timer er på dagsordenen fra borgerens allerførste møde med sagsbehandleren, kan betegnes som et paradigmeskifte i beskæftigelsesindsatsen. Samtidig bygger indsatsen på empowerment; dvs. at borgerens jobmål tager udgangspunkt i egne ressourcer, ønsker og interesser. Det sker ved, at jobcentermedarbejderen udviser tillid og tror på borgeren samt motiverer til, at borgeren tager ejerskab over sit eget forløb.

I Flere skal med bliver deltagerne tildelt en personlig jobformidler, der blandt andet har til opgave at skabe det rette match mellem borgeren og en virksomhed. Med løbende hjælp fra jobcentret har virksomheden og borgeren mulighed for at se hinanden an. På det grundlag kan arbejdsgiveren afklare, om borgeren passer ind - det være sig både personligt, socialt og i forhold til de opgaver, der skal udføres.

Den proces giver i mange tilfælde en mere sikker og stabil arbejdskraft end ved almindelig rekruttering udefra, hvor det i også kan være svært at skaffe hænder til job af få timers varighed. Den personlige jobformidler har også til opgave at fastholde borgeren i jobbet med det formål at skabe flere og flere lønnede timer med henblik på, at borgeren kommer ud af kontanthjælpssystemet og går fra udsat til ansat.