Spring over hovedmenu

Udvidet kendskab til borger og virksomhed sikrer småjob

Flere skal med har fokus på at skabe det rette jobmatch mellem borger og virksomhed. I Jobcenter Fredericia har de skabt bedre matches og dermed fået flere i job ved brug af indsatsens personlige jobformidler, der arbejder intensivt med at få kendskab til både virksomhederne og borgerne.

I Flere skal med-indsatsen er jobformidlerens hovedopgave at skabe virksomhedspraktikker og småjob i tæt samarbejde med virksomhederne i lokalområdet. For at hjælpe borgerne i job er det vigtigt, at virksomheden, arbejdsopgaverne og borgerne matcher hinanden, så der er grobund for, at borgerne kan udvikle sig i praktikken eller småjobbet.

Derfor tager jobformidlerne i Fredericia ofte på besøg på de virksomheder, de samarbejder med for at følge op på, hvordan det går med borgerne. For mange virksomheder er det første gang, de har udsatte og langtidsledige borgere i praktik og småjob. Det betyder, at man som arbejdsgiver kan opleve ”nye” udfordringer, f.eks. med borgernes mødestabilitet, sygdom, skånehensyn i jobbet osv.

Ifølge Trine Maria Nielsen, der er Afdelingsleder i Job og Erhverv i Jobcenter Fredericia, er det vigtigt, at virksomhederne oplever, at jobformidleren, udover at have kendskab til den lokale virksomhed, har indsigt i og forståelse for borgerens situation og udfordringer, så virksomhederne kan få den nødvendige støtte.

Ved at have mere kontakt med virksomheden, kan jobformidleren bedre støtte både virksomhed og borger i at lykkes med samarbejdet. Derudover er jobformidlerne tilgængelige på telefonen i hele arbejdstiden, så virksomhederne altid kan få fat på den jobformidler, de har et samarbejde med.

Jobformidleren hjælper med at fastholde matchet

I mødet med virksomheden er det altså centralt, at jobformidlerne har et godt kendskab til borgerens kompetencer og eventuelle udfordringer for at vurdere, om virksomhedens arbejdsopgaver og muligheder passer til borgeren. Når matchet skal aftales, drøfter jobformidleren og virksomheden, hvilke opgaver borgeren kan løse, hvilke hensyn virksomheden skal tage over for borgeren og hvordan, jobcenteret kan hjælpe med disse hensyn.

Når matchet er skabt, giver kendskabet til borgerens kompetencer og udfordringer jobformidlerne bedre mulighed for at vurdere, hvilke opgaver borgeren potentielt kan få løn for:

”Vi ved, hvor borgerne vil kunne gå ind og bidrage fra dag ét, og vi ved, hvor borgerne har brug for oplæring. Derfor er vi godt klædt på til at forhandle med virksomhederne om, hvilke opgaver borgeren skal have løn for, og hvilke opgaver borgeren skal løse i en eventuel praktik,” fortæller Trine Maria Nielsen.

Lønnede timer er et centralt element i Flere skal med-indsatsen, og også her spiller det gode kendskab til både virksomhed og borger en afgørende rolle. Udviklingen mod lønnede timer kræver nemlig en god forventningsafstemning mellem jobformidler, virksomhed og borger, men også at jobformidleren løbende følger op på virksomheden. Med viden om hvilke opgaver og udfordringer, der følges op på, kan jobformidleren bedre sikre sig, at samarbejdet udvikler sig mod lønnede timer til borgeren.

Uformelle rammer i Jobcenter Fredericia

Jobcenter Fredericia har etableret kollektive jobcaféer tre hverdage om ugen, hvor jobformidlere og borgere kan mødes i Fredericia Sundhedshus, som er uden for regi af jobcenteret. Aktiviteterne i jobcaféerne giver jobformidlerne udvidet kendskab til borgernes kompetencer og eventuelle barrierer og udfordringer.

  • På jobcaféerne præsenterer jobformidlerne jobåbninger og træner jobsamtalesituationer.
  • Jobformidlerne har mere tid til praktisk at hjælpe borgerne, bl.a. med CV og ansøgninger, men også med undervisning i, hvordan man håndterer stress i en hverdag, hvor man har et arbejde at skulle forholde sig til.

”Jobcafeerne gør det muligt for os at bruge mere tid på at hjælpe borgerne med de helt jordnære elementer i jobsøgningen, som fx hvordan man skriver en motiveret ansøgning, hvordan man ringer op til en arbejdsgiver, og hvad man skal sige til en jobsamtale. Jo mere tid vi bruger sammen med borgerne, desto stærkere en relation kan vi opbygge til dem samtidig med, at vi bliver klogere på, hvad de kan, og hvad de har svært ved. Den kombination giver gode forudsætninger for at ramme plet, når det kommer til at finde den rette medarbejder til den rette arbejdsgiver,” fortæller Trine Maria Nielsen.

Flere skal med-resultater i Fredericia

  • Siden Fredericia startede Flere skal med, er en tredjedel af de 130 borgere i indsatsen kommet i enten job, småjob, virksomhedspraktik eller er begyndt på en uddannelse. Tallene er opgjort ved udgangen af 2018.
  • Flere skal med-modellen og de gode resultater har vakt stor begejstring blandt politikere og fagfolk i Fredericia. Politikerne har besluttet, at indsatsen skal fortsætte.

Kort om småjobs

Et småjob er et lønnet job af få timers varighed, evt. kombineret med praktik (hvis det er kombineret med praktik, hedder det en hybridpraktik). Småjobs indgår som en vigtig del af Flere skal med-indsatsen og er en effektiv vej mod selvforsørgelse.

Sidst opdateret: 22-05-2023