Spring over hovedmenu

Samarbejde med psykiatrien

Flere skal med - samarbejde med psykiatrien

I den nye Flere skal med 3-pulje er det et centralt formål at styrke samarbejdet mellem kommunerne og psykiatrien om den gruppe af borgere, der har svære psykiske lidelser.

Samarbejdet med psykiatrien er en videreførelse af tiltag i Flere skal med 2, hvor to kommuner, Hvidovre og Aarhus, frem til sommeren 2022 afprøver psykiatrisamarbejdet som en del af Flere skal med-indsatsen.

I Flere skal med 3 skal hele 17 kommuner arbejde systematisk med at hjælpe borgere med svære psykiatriske lidelser ind på arbejdsmarkedet gennem en udvidet indsatsmodel, som er inspireret af metoden Individuel Planlagt Job med Støtte (IPS).

Indsatsmodel for det udvidede psykiatrisamarbejde i Flere skal med 3

IPS-indsatsen kort fortalt

IPS-indsatsen har både international og nationalt vist signifikante, positive resultater i forhold til at støtte personer med svære psykiske lidelser i at komme i job eller uddannelse.

IPS-indsatsen består af en særlig beskæftigelsesrettet indsats, hvor borgerne får en IPS-konsulent fra jobcenteret, der skal understøtte fokus på støttet udslusning til ordinært arbejde, eventuelt i få timer, og uddannelse fra starten. Indsatsen foregår i tæt samarbejde med psykiatrien og pågår parallelt med borgerens behandlingsforløb. Indsatsen bygger på grundtanken om, at et beskæftigelsesrettet forløb sideløbende med behandlingsforløbet er gavnligt for personer med psykiske lidelser.

Du kan læse mere om IPS-indsatsen her:

IPS-indsatsen kort fortalt (PDF) (ny fane)

BM.dk: Individuelt planlagt job med støtte (IPS) – randomiserede kontrollerede forsøg (ny fane)

Sidst opdateret: 22-05-2023