Spring over hovedmenu

Et fleksjob og et flyttefirma blev Dans vej tilbage på arbejdsmarkedet

Dans praktikplads i et flyttefirma blev enden på mange år i Herning jobcenter med ustabile praktikforløb og midlertidige jobs. Hans psykiske problemer og personlige udfordringer, som han oplevede som en hindring for at finde et arbejde, blev rummet på arbejdspladsen, hvor der var tid til at blive sat ekstra grundigt ind i opgaverne. Hans vej fra arbejdsløshed til ansættelse i ordinære timer mundede ud i, at Dan nu er ansat i fleksjob i flyttefirmaet og har fået en hverdag med gode kolleger og succesoplevelser.

Dan og arbejdsgiver Svend står foran en lyserød flyttebil

Personlige udfordringer har gjort vejen mod job besværlig

Dans vej til arbejde har på ingen måde været snorlige. Personlige udfordringer har nemlig betydet, at han har haft svært ved at finde et job og derfor har brugt en del tid i jobcentret gennem årene.

Dan har kæmpet med forskellige psykiske udfordringer, som blandt andet har gjort det svært for ham at sove om natten, og dette har været en væsentlig hindring i jagten på arbejde. Men en dag blev Dan gennem en bekendt introduceret til et flyttefirma i Herning, og netop dette møde skulle vise sig at få afgørende betydning for Dans liv. 

Et flyttefirma blev vejen til kollegialt fællesskab og nye kompetencer

Dans jobformidler på jobcentret i Herning hjalp Dan med at etablere kontakten og få en aftale om praktik i hus, og så startede Dan på sit praktikforløb i flyttefirmaet. Fra dag ét blev han mødt med åbenhed og rummelighed, og han blev tildelt en kontaktperson, som han kunne køre rundt sammen med, og som kunne støtte ham og hjælpe ham med de opgaver, han fik stillet.

Arbejdsgiveren i flyttefirmaet, Svend, fortæller, at netop rummeligheden er noget, der bliver prioriteret højt:

”Mange andre steder har man jo ikke tid til det. Det har vi her i denne virksomhed. Her prioriterer vi tid til at snakke med folk og sætte dem ordentligt ind i tingene.”

Det rummelige arbejdsmiljø gjorde, at Dan også hurtigt blev en naturlig del af det kollegiale fællesskab, og blev en del af sociale initiativer som fødselsdage og julefrokoster. Desuden sørgede arbejdspladsen for, at han kunne få det samme arbejdstøj som de andre. At Dan også skulle være en del af alt det sociale har været vigtigt for, at han kunne falde godt til på arbejdspladsen og føle sig som en del af det kollegiale fællesskab.

I et flyttefirma er der mange opgaver, der skal løses. Udover at flytte kasser giver firmaet en hånd med, når køkkener skal nedrives, når et klaver skal flyttes fra fjerde sal eller når ting skal repareres på lageret. I flyttefirmaet blev der sat pris på de ting, Dan kunne bidrage med, og efter praktikperioden tilbød Svend at ansætte Dan i firmaet. I samarbejde med Dans sagsbehandler blev Dan afklaret til fleksjob på 15 timer, og i mellemtiden betalte Svend løn til Dan for de timer han arbejdede – for Dans hjælp blev værdsat i firmaet, og han skulle ikke føle, at han arbejdede gratis.

Arbejdet giver succesoplevelser i hverdagen

De kompetencer, Dan kom med, da han startede i firmaet, kom hurtigt til kort, og han har derfor siden første arbejdsdag haft en stejl indlæringskurve, og har måtte tilegne sig mange nye evner, som er nødvendige for at være en dygtig flyttemand og medarbejder. Dette har også til tider været en udfordring, og Dan har sommetider haft behov for lidt ekstra hjælp. Men med nye erfaringer kommer også potentiale for nye successer, og netop oplevelsen af succes fremhæver Dan som en af de helt afgørende grunde til, at tiden på jobcentret nu er fortid. Han fortæller, at det helt afgørende er:

”Succesoplevelser i hverdagen. Man lærer, at man godt kan finde ud af nogle ting. Det giver noget selvtillid på arbejdsmarkedet. Jeg har lyst til at blive, fordi at jeg godt kan finde ud af det her.”

Men det er ikke kun på de praktiske områder, Dan er vokset, siden han startede i flyttefirmaet. Jobbet har ændret hans liv på flere punkter, blandt andet hans hverdagsrutiner. Før i tiden havde han svært ved at sove om aftenen, og han havde tendens til at sidde henne i hjørnet i sociale sammenhænge, men nu er han blevet mere åben og social. Han er glad for at tage på arbejde, og som han selv siger, regner han med at blive derude et godt stykke tid.

Søvnproblemer er der ikke længere nogle af, for det er hårdt arbejde at være flyttemand, og man skal møde tidligt, så nu er han træt, når han kommer hjem. Dan er også kommet i god form og har fået lyst til flere ting og mod på meget mere.

En rummelig arbejdsplads gjorde forskellen

Den afgørende forskel for Dan blev at komme ud til en arbejdsplads, hvor kollegaerne accepterede ham, som han var, og hvor der var tid til at snakke om tingene og blive grundigt sat ind i alle opgaver. Dans vej fra arbejdsløshed til praktikforløb med efterfølgende ansættelse gør, at hans sagsbehandler nu kan afslutte hans sag.

På den måde var flyttefirmaet i Herning et perfekt match for Dan, og han er nu ansat i fleksjob 15 timer om ugen. Han har været der i omkring to år, hvilket gør jobbet til den stilling, han har besiddet i længst tid nu – og han ønsker at fortsætte længe endnu.

Sidst opdateret: 22-05-2023