Spring over hovedmenu

Kom godt i gang på jobcenteret

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har til Flere skal med lavet en række produkter, som kommunerne kan bruge i arbejdet med målgruppen. På siden her kan du blandt andet finde inspiration til at arbejde med ordinære løntimer og borgernes CV.

Startpakke og værktøjer

Flere skal med-teamet i STAR har udarbejdet en startpakke til indsatsen. Pakken indeholder materiale rettet mod fagprofessionelle i jobcentre, der arbejder med Flere skal med. Her på siden kan du finde produkterne fra startpakken og andre gode værktøjer til indsatsen.

Startpakke og værktøjer

Kollegial- og ledelsesmæssig sparring

Formålet med konceptet er, at fagprofessionelle kan give sparring og feedback til hinanden efter borgersamtaler for at blive endnu bedre til at få de centrale kerneelementer bragt i spil og på den måde styrke den jobrettede indsats, så flere får et arbejde.

Kollegial- og ledelsesmæssig sparring indeholder tre læringsfilm, et sparringsværktøj og en implementeringsliste til jobcenterledere.

Kollegial- og ledelsesmæssig sparring

Hjælp til budgetter og regnskaber

For at lette kommunernes arbejde med at søge om udbetaling af projektmidler i Flere skal med 1, har STAR lavet en tjekliste og en særlig budget- og regnskabsskabelon.

Regnskabsskabelon og tjekliste
Samarbejde med psykiatrien

Samarbejde med psykiatrien

Tre Flere skal med 2-kommuner er lige nu i gang med at afprøve et add on til indsatsen, nemlig et særligt samarbejde med psykiatrien.

Formålet er, at borgere med svære psykiatriske lidelser kan få en plads på arbejdsmarkedet via et tæt samarbejde mellem jobformidleren og den psykiatriske afdeling.

Samarbejde med psykiatrien