Spring over hovedmenu

Flere skal med skaber værdi for den enkelte og for samfundet

Flere skal med er en beskæftigelsesindsats, der gør op med langvarige kontanthjælpsforløb. Indsatsen skal på længere sigt give færre tunge sager i jobcentrene, generere stabil arbejdskraft til virksomhederne og ikke mindst skabe gunstige rammer for, at flere borgere får en plads i det arbejdsfællesskab, som giver mening for alle.

Mere end 27.000 borgere i Danmark har været i kontanthjælpssystemet i fem år eller længere. Derfor har de politiske partier bag satspuljen afsat midler til initiativet Flere skal med, der skal hjælpe aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere tilbage på det ordinære arbejdsmarked.

88 kommuner deltager i projektet, der er udviklet af STAR på baggrund af intentionerne i den politiske aftale. Flere skal med er baseret på viden og erfaringer fra tidligere og eksisterende projekter, der bl.a. konkluderer, at virksomhedsrettede indsatser med ordinære timer som mål påvirker borgeres progression mod job, og at virksomhedsrettede indsatser kombineret med håndholdt individuel støtte kan hjælpe langvarige kontanthjælpsmodtagere til at finde plads på arbejdsmarkedet og gavne virksomheder med mangel på arbejdskraft.

Fra udsat til ansat

At de ordinære timer er på dagsordenen fra borgerens allerførste møde med sagsbehandleren, kan betegnes som et paradigmeskifte i beskæftigelsesindsatser. Samtidig bygger indsatsen på empowerment; dvs. at borgerens jobmål tager udgangspunkt i egne ressourcer, ønsker og interesser. Det sker ved, at jobcentermedarbejderen udviser tillid og tror på borgeren samt motiverer til, at borgeren tager ejerskab over eget forløb og jobmål. 

I Flere skal med bliver deltagerne tildelt en personlig jobformidler, der blandt andet har til opgave at skabe det rette match mellem borgeren og en virksomhed. Med løbende hjælp fra jobcentret har virksomheden og borgeren mulighed for at se hinanden an. På det grundlag kan arbejdsgiveren afklare, om borgeren passer ind - det være sig både personligt, socialt og i forhold til de opgaver, der skal udføres.

Denne proces giver i mange tilfælde en mere sikker og stabil arbejdskraft end ved almindelig rekruttering udefra, hvor det i også kan være svært at skaffe hænder til job af få timers varighed. Den personlige jobformidler har også til opgave at fastholde borgeren i jobbet med det formål at skabe flere og flere ordinære timer med henblik på, at borgeren kommer ud af kontanthjælpssystemet og går fra udsat til ansat.