Spring over hovedmenu

Visitation og målgruppe

Vi modtager løbende spørgsmål til Flere skal med 2-indsatsen. Derfor har vi lavet en FAQ, hvor du kan få svar på de centrale spørgsmål. Vi opdaterer løbende siden, når der kommer nyt. På denne side finder du spørgsmål og svar om visitation og målgruppe.

Ja, indsatsgruppen skal forstås som gruppe 1, dvs. de borgere, der modtager Flere skal med 2-indsatsen.
Borgere, der vurderes at være i målgruppen for ressourceforløb, fleksjob og førtidspension, skal visiteres til gruppe 2.

I Flere skal med 2 er kommunerne forpligtiget til at inkludere hele målgruppen af aktivitetsparate kontanthjælps- og overgangsydelsesmodtagere (uden for introduktionsprogrammet), som er over 30 år.

Der er ikke fastsat en bestemt dato, hvor alle borgerne skal være visiteret, men kommunen skal sikre, at hele målgruppen modtager Flere skal med 2-indsatsen i løbet af projektperioden.

I Flere skal med 2 er der ikke en gruppe 3 ligesom i Flere skal med, men kommunerne skal i stedet anvende de eksisterende fritagelsesmarkeringer.


Det vil sige, at borgere i indsatsgruppen (gruppe 1) kan fritages i henhold til gældende regler for fritagelse, fx fordi sygdom og/eller helbred forværres ved aktivering, barsel mv.


Borgere med en fritagelsesmarkering vil blive fratrukket indsatsgruppen i monitoreringen. Borgerne genindtræder i indsatsgruppen (gruppe 1), hvis/når fritagelsesmarkeringen fjernes.


Se også afsnittet om registrering og persongruppemarkering.

Nej. Hvor mange borgere, der visiteres til gruppe 2, afhænger af målgruppen i den enkelte kommune. Hvis kommunen vurderer, at en borger er i målgruppen for ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension, skal han/hun visiteres til gruppe 2, og borgerens sag skal forelægges rehabiliteringsteamet.

Grupperne i Flere skal med 2 er ikke låst fast. Dvs. borgere fx kan skifte fra gruppe 2 til gruppe 1, hvis kommunen vælger at afslutte gruppe 2 markeringen. Ligeså kan borgere, der fra projektstart er i gruppe 1, også efterfølgende komme i gruppe 2.

Vi definerer det som ”indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande”.

Sidst opdateret: 21-09-2021