Spring over hovedmenu

Spørgsmål til forlængelse af projektperioden

Vi modtager løbende spørgsmål til Flere skal med 2-indsatsen. Derfor har vi lavet en FAQ, hvor du kan få svar på de centrale spørgsmål. Vi opdaterer løbende siden, når der kommer nyt. På denne side finder du spørgsmål og svar om forlængelse af projektperioden.

Nej, såfremt I ønsker at ansøge om forlængelse af projektperioden, skal I sende en anmodning om dette via Tilskudsportalen.


I skal vedlægge jeres anmodning et revideret budget. Såfremt forlængelsen ikke giver anledning til budgetændringer, bedes I oplyse dette.

Ja, I kan godt anmode om en projektforlængelse og efterfølgende frasige jer den.


Hvis I får en projektforlængelse og efterfølgende beslutter jer for at frasige jer den, så skal I skrive til os via Tilskudsportalen og begrunde hvorfor. Begrundelsen kan fx være, at I har nået resultatmålene

Som udgangspunkt fastholdes de krav og betingelser, der fremgår af puljeudmeldingen i forlængelsesperioden.


I har dog mulighed for, at anmode om ændringer i projektet (jf. de generelle tilskudsbetingelser).


Hvis I vurderer, at I har behov for at justere i jeres indsats i forlængelsesperioden, fordi I ikke kan gennemføre indsatsen som beskrevet i puljeudmeldingen og jeres ansøgning til puljen, så kan I indsende en anmod-ning om dette via Tilskudsportalen, hvor I beskriver og begrunder ændringerne.


STAR vil herefter vurdere jeres anmodning.
Anmodningen kan sendes sammen med jeres anmodning om projektforlængelse. I kan også anmode om dette på et senere tidspunkt.

Ja. I kan anvende jeres tilskud i hele projektperioden. Når I ansøger om forlængelse, skal I indsende et revideret budget til STAR, hvoraf forlængelsesperioden fremgår.

I behøver ikke at anmode STAR om lov til at overføre midler mellem årene, hvis det er inden for den gældende projektperiode.

På nuværende tidspunkt har vi ikke planlagt yderligere forlængelse af Flere skal med 2 fra STAR’s side.

Jf. de almindelige betingelser for tilskudsadministration er det dog muligt at ansøge om projektændringer i henhold til BEK 1276 af 31.10.16.

Alle kommuner skal indsende slutregnskab inklusiv en monitoreringsrapport, der dokumenterer, at de/I har opnået resultatkravene, senest 3 måneder efter projektets afslutning.

Det vil sige, at hvis kommunen har forlænget projektperioden til d. 30. juni 2022, så skal slutregnskab og monitoreringsrapport sendes senest d. 30. september 2022. Hvis kommunen ikke har forlænget projektperioden og stopper den 31. december 2021, så skal slutregnskab og monitoreringsrapport sendes senest d. 31. marts 2022.

Sidst opdateret: 12-10-2021