Spring over hovedmenu

Registrering og persongruppemarkering

Vi modtager løbende spørgsmål til Flere skal med 2-indsatsen. Derfor har vi lavet en FAQ, hvor du kan få svar på de centrale spørgsmål. Vi opdaterer løbende siden, når der kommer nyt. På denne side finder du spørgsmål og svar om registrering og persongruppemarkering.

Der er oprettet 2 persongruppemarkeringer, som kommunerne skal bruge og som er søgbare i de kommunale fagsystemer. De to persongruppemarkeringer er navngivet som følger:

 • ”FSM 2: Rehab (Gr. 2)”
 • ”FSM 2: Step-up”

Derudover skal borgere, der pt. er ude af stand til at deltage i en beskæftigelsesrettet indsats fx på grund af alvorlige sociale eller helbredsmæssige udfordringer have en fritagelsesmarkering efter gældende regler for fritagelser i de almindelige fagsystemer.

I kan læse mere om, hvordan I bruger persongruppemarkeringerne her: https://flere-skalmed.star.dk/media/12650/j-ipam-kit-fsm2-flere-skal-med-2-monitorering-infor-mation-om-monitorering-i-flere-skal-med-2.pdf

Borgere med en fritagelsesmarkering jf. de gældende regler om fritagelse, vil blive fratrukket indsatsgruppen i monitoreringen.


Borgerne genindtræder i indsatsgruppen (gruppe 1), hvis/når fritagelsesmarkeringen fjernes.


Det er borgere med følgende fritagelsesmarkeringer, der fratrækkes indsatsgruppen i monitoreringen:

 • Kan ikke få førtidspension eller folkepension (Brøkpension)
 • Barsel
 • Sygdom og/eller helbred forværres ved aktivering
 • Opfølgning uden personlig kontakt
 • På vej på efterløn/fleksydelse (inden for 6 uger)
 • På vej på pension (folkepension) (inden for 6 uger)
 • På vej i job (inden for 6 uger)
 • Barsel inden for 6 uger
 • Arbejdsfordeling op til 6 uger
 • Arbejdsfordeling (over 6 uger)
 • Vejrlig eller materialemangel
 • Dom til anbringelse, forvaring eller behandling
 • Særlige øvrige

Kommunerne skal deltage i de aktiviteter, der er forbundet med evalueringen af initiativet. STAR forventer, at der som led heri, vil blive gennemført surveys blandt medarbejdere, ledere og evt. borgere.

Der stilles ikke særlige krav til dokumentation for jobformidlerens kontakt til borger i forbindelse med Flere skal med 2. Kommunen skal leve op til gældende regler om kontaktforløbet efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Borgere der søger om seniorpension skal fortsætte en eventuel indsats indtil sagen om seniorpension er afgjort. Der kan gå op til et halvt år før en sag er afgjort.


Derfor skal de forblive i indsatsgruppen og således ikke have en gruppe 2 markering. I det tilfælde de bevilges seniorpension, vil vi trække dem ud af indsatsgruppen på samme måde som med folkepension.

Sidst opdateret: 19-08-2021