Spring over hovedmenu

Monitorering og resultatkrav

Vi modtager løbende spørgsmål til Flere skal med 2-indsatsen. Derfor har vi lavet en FAQ, hvor du kan få svar på de centrale spørgsmål. Vi opdaterer løbende siden, når der kommer nyt. På denne side finder du spørgsmål og svar om monitorering og resultatkrav.

For at tælle med i opgørelsen skal 20 pct. af indsatsgruppen have været berørt af lønnede timer eller uddannelse i løbet af en måned.


De behøver således ikke at have været i lønnede timer eller uddannelse hele måneden.

Resultatkravet på 20 pct. i lønnede timer opgøres i en given måned i løbet af projektperioden. Det opgøres ved at se på, hvor mange borgere, der har været berørt af lønnede timer og uddannelse i en måned.

Uddannelse tæller positivt med i monitoreringen og opgørelsen af resultatkravet, såfremt der er tale om en SU-berettiget uddannelse.


Uddannelser, hvor borgeren får løn, vil også tælle positivt med, men det vil fremgå som lønnede timer i monitoreringen.

Ja, i det tilfælde en borger er kommet i ordinært job, vil vedkommende tælle positivt med i opgørelsen af resultatkravene, så længe borgeren forbliver i job. En borger udgår alene af projektet ved fraflytning, dødsfald eller folkepension. En borger kan derfor godt fortsætte i projektet, selvom vedkommendes sag er lukket i kommunen.

Løntilskud tæller ikke med i opgørelsen af lønnede timer, da der måles på ustøttet beskæftigelse.

Som en del af den løbende monitorering af indsatsen, vil der blive fulgt op på, hvor mange borgere der er i virksomhedsforløb mv., herunder job med løntilskud.

Fleksjob tæller ikke med i opgørelsen af lønnede timer. En forudsætning for at være i fleksjobordningen er, at borgeren er visiteret til ordningen.


Jf. indsatsmodellen skal en borger, der vurderes at være i målgruppen for fleksjob, ressourceforløb eller førtidspension visiteres til gruppe 2 og have sin sag forelagt for rehabiliteringsteamet.


Vi har valgt en tydelig og løbende adskillelse af gruppe 1 og gruppe 2 i opgørelsen af resultatkravet. Det er selvfølgelig positivt, når en borger kommer i fleksjob, derfor følger vi også med i udviklingen for gruppe 2 i monitoreringsrapporterne.

En borger tæller alene positivt med i opgørelsen af resultatkravet i den/de måneder vedkommende er berørt af uddannelse eller lønnede timer.

Borgere i indsatsgruppen, der går fra aktivitetsparat til jobparat, vil tælle positivt med, så længe de har lønnede timer eller er uddannelse.


En borger udgår alene af indsatsgruppen ved fraflytning, dødsfald og folkepension eller hvis de visiteres til gruppe 2, fordi de vurderes i målgruppen for ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension.

Nej, borgere, der opnår lønnede timer via socialt frikort, tæller ikke med i resultatopgørelsen.


Af lovbemærkninger til lov om socialt frikort står der angivet: ”Det bemærkes, at skattefri udbetalinger efter lov om forsøg med socialt frikort som følge af skattefritagelsen ikke skal indberettes til indkomstregistret”. Det er således udgangspunktet, at virksomhederne ikke indberetter løn til indkomstregistret, hvorfor det betyder, at det umiddelbart ikke er muligt at tælle timerne med, der er optjent via socialt frikort. Opgørelse af resultatkravet i Flere skal med 2 baseres på data fra E-indkomst og da indkomst i forbindelse med socialt frikort ikke registreres i indkomstregisteret, tæller det ikke med i resultatkravet og opgørelsen af de lønnede timer.

Ja, tallet dækker over både indvandrere og efterkommer af ikke-vestlige herkomst.

Ja, borgere, der er i jobrotation, vil tælle positivt med i opgørelsen af resultatkravet, da de modtager en indkomst.

Ja, voksenlærlinge vil tælle positivt med i opgørelsen af resultatkravet i deres bopælskommune, da de får en indkomst i form af løn eller SU.

Sidst opdateret: 29-04-2021