Spring over hovedmenu

Visitation og målgruppe

Vi modtager løbende spørgsmål til Afklaringspuljen. Derfor har vi lavet en FAQ, hvor du kan få svar på de centrale spørgsmål. Vi opdaterer løbende siden, når der kommer nyt. På denne side finder du spørgsmål og svar om visitation og målgruppe.

STAR har trukket en liste over de borgere, som i jeres kommuner vil være omfattet af indsatsen. Pr. 1. december 2020 aktiveres en persongruppemarkering på disse borgere, så I i jeres fagsystem kan se, hvem I skal arbejde med.

Antallet svarer nogenlunde til det antal borgere, I kan se i tabellen i bilag 2 i puljematerialet. Der kan dog være mindre udsving i antallet af borgere, hvis nogle borgere siden uge 31 har flyttet sig til anden ydelse, fraflyttet kommunen, gået i job m.fl. I kan kun have færre borgere, I skal arbejde med i fht. antallet i bilag 2. 

Hvis borgerne er overgået til anden ydelse (ressourceforløb, førtidspension, fleksjob) og gået i job/uddannelse, så tæller de positivt med i jeres resultatkrav.

Hvis borgerne er fraflyttet kommunen, er afgået ved døden eller overgået til folkepension/seniorpension, så fratrækkes de den gruppe, vi måler på.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har opgjort antallet og andelen af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere på 30 år og derover, der de sidste 10 år har modtaget kontanthjælpslignende ydelser i mindst 80 pct. af tiden.

Opgørelsen tager udgangspunkt i alle aktivitetsparate på 30 år og derover i uge 31, 2020. Heraf opgøres antal og andel, der de sidste 10 år (fra uge 31, 2010 til uge 31, 2020) har modtaget kontanthjælpslignende ydelser.

Kontanthjælpslignende ydelser dækker over kontanthjælp, kontanthjælp under integrationsloven, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse og uddannelseshjælp.

Listen blev udtrukket den 1. oktober 2020, men grundet forsinkelse i DREAM-data opgør listen antallet af borgere i målgruppen i uge 31, 2020.

Nej, det er desværre først muligt at se de omfattede borgere, når persongruppemarkeringerne aktiveres i jeres fagsystemer.

Nej, det gør de ikke. Hvis borger fraflytter kommunen, så fratrækkes borgeren den gruppe, som vi måler på.

Borgere, der flytter, falder ud af projektet. I er dog meget velkomne til fortsat at give tilflyttere indsatsen jf. indsatsmodellen, hvis det giver mening.

Ja. Kommunerne skal anvende de eksisterende fritagelsesmarkeringer. Det vil sige, at borgere i indsatsgruppen kan fritages i henhold til gældende regler for fritagelse, fx fordi sygdom og/eller helbred forværres ved aktivering, barsel mv.

Borgere med en fritagelsesmarkering vil blive fratrukket indsatsgruppen i monitoreringen. Borgerne genindtræder i indsats-gruppen, hvis/når fritagelsesmarkeringen fjernes.

Vi trækker følgende borgere ud af målgruppen, hvis de har en af følgende fritagelsesmarkeringer:

·        Kan ikke få førtidspension eller folkepension (Brøkpension)

·        Barsel

·        Sygdom og/eller helbred forværres ved aktivering

·        Opfølgning uden personlig kontakt

·        På vej på efterløn/fleksydelse (inden for 6 uger)

·        På vej på pension (folkepension)(inden for 6 uger)

·        På vej i job (inden for 6 uger)

·        Barsel inden for 6 uger

·        Arbejdsfordeling op til 6 uger

·        Arbejdsfordeling (over 6 uger)

·        Vejrlig eller materialemangel

Alle borgere med persongruppemarkeringen var aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i uge 31 jf. data fra DFDG.

Skulle borgeren på nuværende tidspunkt være overgået til anden ydelse (ressourceforløb, førtidspension, fleksjob), så tæller de positivt med i jeres resultatkrav.

Nej, borgere fritages ikke på baggrund af alder. Se endvidere spørgsmål ovenfor om fritagelser.

Det er de almindeligt gældende fritagelses markeringer, der gælder.

Se endvidere spørgsmål ovenfor om fritagelser.

Nej, hvis borger har skiftet målgruppe, skal I ikke give dem indsatsen i indsatsmodellen.

Der er ikke tale om en udvidelse af målgruppen i FSM2. I FSM2 er alle aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere med i målgruppen. Dermed er borgerne i Afklaringspuljen en del af målgruppen i FSM2, fordi nogle af borgerne i FSM2 også er i målgruppen for Afklaringspuljen, hvis de har
været på kontanthjælp i 80 pct. af tiden de sidste 10 år. Derfor skal disse borgere have indsatsen jf. Afklaringspuljen.

Ja, I skal fortsat flytte FSM2-borgere i gruppe 2, hvis borgerne lever op til kriterierne for gruppe 2.

Hvis borgeren tilmed er i målgruppen for
afklaringspuljen grundet varighed på kontanthjælp, så vil borgeren blive persongruppemarkeret med en særlig markering.

De borgere, der både er persongruppemarkeret i afklaringspuljen og med en gruppe 2-markering, vil være undtaget fra straksafklaringen, fordi denne ”delmålgruppe” allerede er på vej mod afklaring på et rehabiliteringsteammøde.

Sidst opdateret: 29-04-2021