Spring over hovedmenu

Resultatkrav

Vi modtager løbende spørgsmål til Afklaringspuljen. Derfor har vi lavet en FAQ, hvor du kan få svar på de centrale spørgsmål. Vi opdaterer løbende siden, når der kommer nyt. På denne side finder du spørgsmål og svar om resultatkrav

Resultatkravet er, at 80 pct. af målgruppen/indsatsgruppen i én given måned i 2022 enten skal være skiftet til anden ydelse (ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension), være afgået til job/uddannelse, have lønnede timer eller være i gang med virksomhedspraktik/løntilskud. I monitoreringen er der ikke en vægtning af virksomhedspraktik kontra lønnede timer. Begge dele tæller ligeligt med. Der er dog med indsatsmodellen fokus på en håndholdt og jobrettet indsats, hvor borgeren tilknyttes en personlig jobformidler, der fastholder fokus på målet om ordinære løntimer. Her kan virksomhedspraktik være en trædesten til ordinære løntimer.

Borgere med ordinære timer tælles med i resultatkravet og indgår i den månedlige monitorering.

Nej, der er ikke krav til hverken antallet af timer, perioden eller varigheden. Hvis borger er berørt af e-indkomst, så tæller borgeren positivt med i resultatkravet.

Ja, det er korrekt. Hensynet har været, at kommunerne skulle have så lang tid som muligt til at indfri resultatmålet. Vi ved, at det kan tage lang tid at få en sag afklaret og af-gjort til anden ydelse, ligesom det kræver tid at arbejde med borgerens progression hen i mod ordinære timer og selvforsørgelse.

Resultatkravet om 80 pct. skal nås i en given måned i år 2022.

Det betyder, at 80 pct. af målgruppen/indsatsgruppen i én given måned i 2022 enten skal være skiftet til anden ydelse (ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension), være afgået til job/uddannelse, have lønnede timer eller være i gang med virksomhedspraktik/løntilskud.

Ja, det er korrekt.

Borgere, der går i job/uddannelse i en måned i 2021, tæller derfor kun med i resultatkravet, hvis borger stadig er i job/uddannelse i den måned i 2022, hvor I samlet opnår resultatkravet. 

Ja, afgang til uddannelse tæller positivt med i resultatkravet.

Forrevalidering tæller ikke positivt med i resultatkravet, da borger stadig er på den oprindelige ydelse.

Revalideringsydelse og revalidering i form af tilskud til at starte selvstændig virksomhed tæller positivt med i resultatkravet og vil fremgå som ”anden ydelse” i monitoreringen. Det samme gør elevløn, lærlingeløn og voksenlærling, som vil fremgå som ”lønnede timer” i monitoreringen.

Borgere, der overgår til selvforsørgelse/ingen ydelse, indgår stadig i monitoreringen, men borgeren tæller ikke positivt med i resultat-kravet, da de sidestilles med borgere på ydelse.

Borgere, der overgår til sygedagpenge, indgår stadig i monitoreringen under ”øvrige”, men borgeren tæller ikke positivt med i resultatkravet, da borger stadig er på ydelse.

Borgere, der søger om seniorpension, skal fortsætte en eventuel indsats, indtil sagen om seniorpension er afgjort. Der kan gå op til et halvt år, før en sag er afgjort.

Derfor skal borgerne forblive i indsatsgruppen. I det tilfælde, at borgerne bevilges seniorpension, vil STAR i monitoreringen trække borgerne ud af indsatsgruppen på samme måde som med borgere, der afgår til folkepension.

Borgere med social frikort tælles ikke positivt med resultatopgørelsen.

Ja, det gør de.

Sidst opdateret: 29-04-2021