Spring over hovedmenu

Monitorering

Vi modtager løbende spørgsmål til Afklaringspuljen. Derfor har vi lavet en FAQ, hvor du kan få svar på de centrale spørgsmål. Vi opdaterer løbende siden, når der kommer nyt. På denne side finder du spørgsmål og svar om monitorering.

Ja og nej. I skal være opmærksomme på, at ”virksomhedspraktik” og ”fritagelsesmarkeringer” er afhængige af sagsbehandlernes registreringer i fagsystemet. Dette skyldes, at data om aktivering (herunder virksomhedspraktik) og fritagelsesmarkeringer stammer direkte fra registreringerne i jeres fagsystemerne. I skal derfor sikre at alle virksomhedspraktikker og løntilskud er publiceret og fremgår af borgerens plan, ligesom det er vigtigt, at I anvender de rigtige fritagelsesmarkeringer i fht. at trække borger ud af den aktive målgruppe, som vi måler på.

De øvrige resultater i resultatkravet, dvs. ”afklaret til anden ydelse” og ”afgange”, er uafhængige af registreringer i fagsystemerne, fordi disse baseres på andre datatræk. Datasættet om ydelser bygger på information om borgerens udbetalinger, mens beskæftigelse stammer fra e-Inkomst, ligesom at opgørelsen om lønnede timer er en kombination af ydelsesdata og eIndkomst. Uddannelse er skolernes indberetninger af borgere, der går på en SU-berettiget uddannelse. Det er således ikke afgørende, hvilken afslutningsårsag, der anvendes.

Nej, STAR kommer ikke til at måle på proceskravene (altså fx hvornår og hvor mange step up-møder der er afholdt). STAR kommer i monitoreringen til at følge med i, hvorvidt borgerne skifter ydelse, overgår til job/uddannelse/lønnede timer eller påbegynder virksomhedspraktik/løntilskud for at følge med i resultatkravet

STAR har trukket en liste over de borgere, som i jeres kommune vil være omfattet af indsatsen. Pr. 1. december aktiverer STAR en persongruppemarkering på disse borgere, så I i jeres fagsystem kan se, hvem I skal arbejde med. Disse personer følger vi endvidere i monitoreringen, og resultatkravet går på denne låste gruppe. Hvis nogen af disse borgere i mellemtiden er gået på rehabiliteringsteammøde, og har skiftet ydelse, så vil de indgå/tælle positivt med i jeres resultatkrav. Det er korrekt forstået, at
de ikke skal have en straksafklaring, fordi de allerede er på vej på rehabiliteringsteammøde. Det har ikke betydning for, hvor mange penge, I kan søge. I kan søge for det antal personer, der fremgår af bilag 2 (maksimale tilskudsniveauer).

Borgere, der flytter bopælskommune, udgår af projektet. De indgår således ikke i indsatsgruppen og vil heller ikke tælle med i målingen af de 80 pct. Det betyder med andre ord, at jeres målgruppe reduceres med de borgere, der eventuelt fraflytter kommunen.

Nej, STAR kommer ikke til at måle på proceskravene, så I skal ikke dokumentere, at disse møder er afholdt. STAR kommer i monitoreringen alene til at følge med i, hvorvidt borgerne skifter ydelse, overgår til
job/uddannelse/lønnede timer eller påbegynder virksomhedspraktik/løntilskud for at følge med i resultatkravet.

Nej, I skal ikke sende monitoreringsrapporter til STAR. STAR laver hver måned monitoreringsrapporter. De offentliggøres via flere-skalmed.star.dk. Første monitoreringsrapport forventes at være klar ca. 1. februar 2021.

Ja, monitoreringsrapporterne er normalt klar i slutningen af måneden. De første rapporter forventes klar ultimo februar 2021.

Hvis borger er indlagt, har borger en fritagelsesmarkering. I det tilfælde vil borgere udgå af de data, som vi måler på. Når borger mister sin fritagelsesmarkering, vil borger igen indgå i indsatsgruppen som en borger, vi måler på.

Ja, hvis borger kommer tilbage på kontanthjælp efter at have været ude i job, så indgår borgeren igen i jeres målgruppe. Det vil sige, at så måler vi på borgeren igen, og borgeren indgår i monitoreringen af jeres kommune.

Virksomhedspraktikken vil tælle positivt med i de måneder, hvor borgeren er berørt af praktik. Så hvis borgeren starter fx 15. januar og slutter 15. februar, så vil borgeren indgå positivt i resultatkravet både i januar måned og i februar måned. 

Sidst opdateret: 28-04-2021