Spring over hovedmenu

Indsatsmodellen

Vi modtager løbende spørgsmål til Afklaringspuljen. Derfor har vi lavet en FAQ, hvor du kan få svar på de centrale spørgsmål. Vi opdaterer løbende siden, når der kommer nyt. På denne side finder du spørgsmål og svar om indsatsmodellen.

Intentionerne er, at der skal ske en hurtig og tværfaglig afklaring af hele målgruppen. Derfor er der i indsatsmodellen lagt op til, at kommunerne gennemfører straksafklaringen inden for 8 uger.

Af praktiske årsager kan det være vanskeligt for kommunerne at gennemføre straksafklaring for alle kommunens sager inden for 8 uger efter 1.12.20. Derfor er der ikke fastsat en bestemt dato, hvornår alle borgerne skal have været igennem straksafklaringen.

Hvis det ikke er muligt at gennemføre en straksafklaring af alle borgere inden for 8 uger, skal kommunen lave en plan for, hvordan den sikrer, at hele målgruppen så hurtigt som muligt modtager straksafklaringen og de efterfølgende trin jf. indsatsmodellen i løbet af projektperioden.

Ja, det er selve straksafklaringen (både rådgivers samtale og step up-møde), der skal afvikles inden for 8 uger med henblik på at sikre borgeren en hurtig proces/afklaring. Derfor er der i indsatsmodellen lagt op til, at kommunerne gennemfører straksafklaringen inden for 8 uger. Men af praktiske årsager kan det være vanskeligt for kommunerne at gennemføre straksafklaring for alle
kommunens sager inden for 8 uger efter 1.12.20. Derfor er der ikke fastsat en bestemt dato, hvornår alle borgerne skal have været igennem straksafklaringen. Derfor har vi, som du skriver, tidligere svaret, at hvis det ikke er muligt at gennemføre en straksafklaring af alle borgere inden for 8 uger, så skal kommunen lave en plan for, hvordan kommunen sikrer, at hele målgruppen så hurtigt som muligt modtager straksafklaringen og de efterfølgende trin jf. indsatsmodellen i løbet af projektperioden.

Der er ikke fastsat en bestemt dato, for hvornår alle borgerne skal have været igennem straksafklaringen. Hvis det ikke er muligt at gennemføre en straksafklaring af alle borgere inden for 8 uger, skal kommunen lave en plan for, hvordan den sikrer, at hele målgruppen så hurtigt som muligt modtager straksafklaringen og de efterfølgende trin jf. indsatsmodellen i løbet af projektperioden. STAR skal ikke have denne plan tilsendt, men vi opfordrer til, at kommunerne får udarbejdet planen inden opstartsseminaret den 4. februar 2021.

Nej, hvis sagen er på vej/under forberedelse til rehabiliteringsteammødet, skal der ikke gennemføres en straksafklaring for borgeren.
Ligeledes kan I, hvis borger får en gruppe 2-markering i FSM2, undtage borgeren fra indsatsmodellen i Afklaringspuljen.

Intentionerne er, at der skal ske en hurtig og tværfaglig afklaring af målgruppen. Derfor er der i indsatsmodellen lagt op til, at kommunerne gennemfører en tværfaglig straksafklaring af hele målgruppen.

Hvis borger er i ordinære timer, løntilskud eller virksomhedspraktik ved opstart af initiativet, skal kommunen tilpasse straksafklaringen til det igangværende forløb, hvilket betyder, at kommunen kan udskyde straksafklaringen af borgeren. Hvis borgers virksomhedspraktik afbrydes/ophører, eller hvis borgers kontrakt om lønnede timer opsiges, skal man foretage straksafklaringen hurtigst muligt.

Nej, det er det ikke.

Ja, hvis borgeren er i virksomhedspraktik, kan I vente med at give en straksafklaring, til virksomhedspraktikken er afsluttet. Den anden mulighed er der desværre ikke åbnet op for.

Ja, hvis I allerede nu har vurderet, at borger er på vej på rehabiliteringsteammøde, så kan I undtage borgeren fra straksafklaringen.

Der er med puljen en intention om, at alle borgere skal have en intensiv straksafklaring (med mindre de er fritaget indsats, er undtaget fordi de fx på vej til rehabiliteringsteamet eller ikke ønsker det). Derfor skal alle borgere som udgangspunkt tilbydes et tværfagligt step up-møde. Hvis borger ikke ønsker step up-mødet, kan I dog godt give borger afklaringsforløbet, hvis det giver mening i den enkelte sag.

Indsatsmodellen starter med en intensiv straksafklaring af alle borgere. Herefter kan borgerne enten gå i retning af rehabiliteringsteammødet (hvis borger er i målgruppen for ressourceforløb, førtidspension eller fleksjob) eller borgerne kan bliver visiteret til afklaringsforløbet (trin 2). Hvis borger ikke er i virksomhedspraktik eller lønnede timer efter 6 måneder i afklaringsforløbet, skal kommunen genbehandle sagen på et tværfagligt step up-møde for at sikre, at der er en tværfaglig plan for, hvordan borgeren kan komme i job eller uddannelse. Det betyder, at hvis borger er i virksomhedspraktik i 5. måned i afklaringsforløbet, skal borger ikke genbehandles.

Projektet ændrer ikke ved gældende regler. Hvis kommunen undervejs i projektet vurderer, at borgerens arbejdsevne er nedsat, skal kommunen efter gældende regler vurdere, hvorvidt sagen skal for rehabiliteringsteamet med henblik på, at borgeren visiteres til ressourceforløb eller fleksjob eller tilkendes førtidspension. I tilfælde af, at borgeren overgår til anden ydelse, fx ressourceforløb, tælles borgeren positivt med i resultatkravet.

Hvis det kræver mere end 6 måneder i afklaringsforløbet (trin 2) at få lavet en aftale om virksomhedspraktik eller ordinære løntimer, så skal kommunen genbehandle sagen på et tværfagligt step up-møde for at sikre, at der er en tværfaglig plan for borgerens vej mod job eller uddannelse.

Alle de borgere, der skal igennem afklaringsforløbet (trin 2), skal have en personlig jobformidler, der kan bygge bro til arbejdsmarkedet sammen med borgeren og som er borgerens primære kontaktperson og tovholder i indsatsen mod job.

Det er op til den enkelte kommune at beslutte, hvem der skal varetage opgaven som personlig jobformidler, og kommunen har også frihed til at beslutte, hvilke roller jobformidleren skal udfylde. Det kan fx være, at jobformidleren både skal være virksomhedskonsulent, mentor og myndighedssagsbehandler over for borgeren eller at jobformidleren alene skal være virksomhedskonsulent og mentor, men indgå i et tæt samarbejde med en myndighedssagsbehandler.

Kommunen skal dog sikre, at jobformidleren er i stand til at bygge bro til arbejdsmarkedet. Det forudsætter at:

  • Jobformidleren opbygger en tæt og tillidsbaseret relation til borgeren i et håndholdt og sammenhængende forløb fra start til slut.
  • Jobformidleren har viden om det lokale arbejdsmarked og adgang til et veludbygget virksomhedsnetværk for at kunne hjælpe borgeren med at finde det rette match på arbejdsmarkedet.

Ja, det er rigtigt, at denne mulighed forelægger. Der ændres med denne pulje ikke på de gældende regler om tilkendelse af ressourceforløb, førtidspension eller fleksjob.

Der er ikke lavet foldere eller lignende, som I kan udlevere til borgeren.

Trin 1 og trin 3 er baseret på indholdet i step up-mødet, som det kendes fra FSM2. Trin 2 (Afklaringsforløbet) er ligeledes bygget op omkring kerneelementerne fra Flere skal med 2.

Borgere, der skifter ydelse til sygedagpenge vil fortsat indgå i monitoreringen, men I skal give dem den indsats, de normalt ville få i jeres jobcenter. I er ikke forpligtet til at give dem indsatsen i denne indsatsmodel. Det samme gælder for borgere, der fx går fra at være aktivitetsparate til jobparate.

Sidst opdateret: 14-06-2021