Spring over hovedmenu

Ansøgning, tildeling og tilsagn

Vi modtager løbende spørgsmål til Afklaringspuljen. Derfor har vi lavet en FAQ, hvor du kan få svar på de centrale spørgsmål. Vi opdaterer løbende siden, når der kommer nyt. På denne side finder du spørgsmål og svar om ansøgning, tildeling og tilsagn.

Det er korrekt forstået, at I kun skal udfylde ansøgningsskema og budget- og regnskabsskabelon. Der er ikke krav om en projektbeskrivelse på denne pulje.

Der er tale om en tildelingspulje, hvor alle landets kommuner har mulighed for at deltage. Derfor skal der ikke indsendes en projektbeskrivelse.

Nej, det har ikke betydning for tildelingen af puljemidlerne, hvorvidt I fordeler udgifterne på tværs af forvaltninger. Men jeres indsendte budget skal afspejle, hvordan midlerne anvendes, herunder skal det være tydeligt i budgettet, hvordan midlerne fordeles på tværs af forvaltninger.

Det er forventningen, at der gives tilsagn ultimo november 2020 med henblik på opstart den 1.12.2020.

Det er forventningen, at der gives tilsagn ultimo november 2020 med henblik på opstart den 1.12.2020. Startpakken vil være klar 1.12.2020 og deltagerkommunerne modtager denne i forbindelse med projektopstart.

Sidst opdateret: 29-04-2021