Spring over hovedmenu

Kom godt i gang på jobcenteret

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har til Flere skal med lavet en række produkter, som kommunerne kan bruge i arbejdet med målgruppen. På siden her kan du blandt andet finde inspiration til at arbejde med ordinære løntimer og borgernes CV.

To kvinder på kontor undersøger ark papir

Startpakke og værktøjer

Flere skal med-teamet i STAR har udarbejdet en startpakke til indsatsen. Pakken indeholder materiale rettet mod fagprofessionelle i jobcentre, der arbejder med Flere skal med. Her på siden kan du finde produkterne fra startpakken og andre gode værktøjer til indsatsen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Startpakke og værktøjer

Samtaleguide

Udgangspunktet for Flere skal med er det jobrettede mål og fokus på ordinære timer fra start. Vores samtaleguide giver inspiration til, hvordan du som sagsbehandler kan arbejde med dette i kombination med borgerens egne ressourcer, ønsker og interesser med henblik på at skabe det bedste afsæt for en fast tilknytning til det ordinære arbejdsmarked. 

 

 

 

 

 

 

Samtaleguide (pdf)

Hjælp til budgetter og regnskaber

For at lette kommunernes arbejde, når der søges om at få udbetalt projektmidler, har STAR lavet en tjekliste og en særlig budget- og regnskabsskabelon til ”Flere skal med”.

Bruger man tjeklisten og skabelonen, bliver det fremover væsentligt nemmere at udfylde delregnskab. Det skulle gerne både spare tid for kommunerne ved at sikre, at delregnskaberne er udfyldt korrekt første gang, de indsendes. Fremover vil det derfor være obligatorisk at bruge budget- og regnskabsskabelonen.

Budget- og regnskabsskabelon (excel) Tjekliste (word) (nyt vindue)