Spring over hovedmenu

Kom godt i gang på jobcenteret

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har til Flere skal med lavet en række produkter, som kommunerne kan bruge i arbejdet med målgruppen. På siden her kan du blandt andet finde inspiration til at arbejde med ordinære løntimer og borgernes CV.

Startpakke og værktøjer

Flere skal med-teamet i STAR har udarbejdet en startpakke til indsatsen. Pakken indeholder materiale rettet mod fagprofessionelle i jobcentre, der arbejder med Flere skal med. Her på siden kan du finde produkterne fra startpakken og andre gode værktøjer til indsatsen.

Startpakke og værktøjer

Kollegial- og ledelsesmæssig sparring

Formålet med konceptet er, at fagprofessionelle kan give sparring og feedback til hinanden efter borgersamtaler for at blive endnu bedre til at få de centrale kerneelementer bragt i spil og på den måde styrke den jobrettede indsats, så flere får et arbejde.

Kollegial- og ledelsesmæssig sparring indeholder tre læringsfilm, et sparringsværktøj og en implementeringsliste til jobcenterledere.

Kollegial- og ledelsesmæssig sparring

Hjælp til budgetter og regnskaber

For at lette kommunernes arbejde med at søge om udbetaling af projektmidler i Flere skal med 1, har STAR lavet en tjekliste og en særlig budget- og regnskabsskabelon.

Regnskabsskabelon og Tjekliste