Spring over hovedmenu

Samarbejde med psykiatrien

Flere skal med 2 - samarbejde med psykiatrien

To af FSM2-kommunerne er lige nu i gang med at afprøve et add on til indsatsen, nemlig et særligt samarbejde med psykiatrien.

Formålet med det nye “add on” er, at borgere med svære psykiatriske lidelser kan få en plads på arbejdsmarkedet via et tæt samarbejde mellem jobformidleren og den psykiatriske afdeling.

I følgende indsatsmodel kan du læse mere om det nye ”add on”. Indsatsmodellen læner sig tæt op af indsatsmodellen i Flere skal med 2, men der er tilføjet et særligt kerneelement, som handler om samarbejdet med psykiatrien. Ændringerne er markeret med rød tekstfarve.

Indsatsmodel – Samarbejde med psykiatrien

Inspireret af IPS

Det tætte samarbejde med psykiatrien er inspireret af den veldokumenterede IPS-metode. IPS-metoden har både internationalt og nationalt vist signifikante, positive resultater i forhold til at støtte personer med svære, psykiske lidelser i at komme i job eller uddannelse. 

STAR har i perioden 2011-2017 finansieret Projekt Inklusion, som er to klinisk, randomiserede forsøg med den beskæftigelsesrettede IPS-indsats (Individuelt planlagt job med støtte). 

Du kan læse mere om evalueringen af projekt Inklusion på følgende side. 

BM.dk: Individuelt planlagt job med støtte (IPS) – randomiserede kontrollerede forsøg

Sidst opdateret: 16-06-2021