Spring over hovedmenu

Roskilde: “Vi stjæler med arme og ben”

Roskilde er en af de Flere skal med 2-kommuner, der lige nu ligger bedst, når det handler om at få kontanthjælpsmodtagere i job. Fremgangen handler til dels om at lade sig inspirere af andres succes, lyder det.

Det er ikke kroner og ører, Roskilde stjæler, men andre kommuners gode idéer til at få hul på lønnede timer for de borgere, der hører under Flere skal med-indsatsen.

Det fortæller Jørgen Dan Pedersen, afsnitsleder i Jobcenter Roskilde. På STAR’s konference om udsatte borgere sidste år, fik han og kollegerne “kæmpe inspiration” fra de kommuner, der holdt oplæg om, hvordan de tilrettelagde deres virksomhedsrettede indsats. Efter konferencen tog Roskilde Ringkøbing-Skjern Kommune med på råd og inviterede vestjyderne på besøg:

“Vi fik indblik i en masse erfaringer og nye måder til, hvordan vi kunne gribe jagten på jobs an. Vi så blandt andet, hvordan vi kunne få rykket dem, man kunne kalde “de lavthængende frugter”, dvs. borgere, der er klar til lønnede timer fra starten og ikke har behov for praktik. Når vi siger, at vi stjæler med arme og ben, så mener vi, at vi ikke nødvendigvis behøver at opfinde den dybe tallerken. Vi kan lære af andre og tilpasse deres erfaringer til vores lokale kontekst.”

Nyt mindset

Roskilde Kommune har deltaget i både Flere skal med 1, Frontrunner-projektet og nu Flere skal med 2-indsatsen. Det har taget tid for medarbejderne at omstille sig til den nye metode:

“Det har været afgørende at arbejde med det mindset, som vi går til borgerne med; troen på borgerens værdi og italesættelse af den enkeltes ressourcer og kompetencer er vigtig. Vi har bevidst lavet en omstilling fra at have fokus på mestringsforløb, udviklingsforløb og praktik til at gå målrettet efter den virksomhedsrettede indsats med lønnede timer,” siger Jørgen Dan Pedersen.

Samarbejde skaber virksomhedsmatch

Jobcenter Roskilde har samlet alle Flere skal med 2-medarbejdere i et team og har ugentlige tavlemøder for at støtte hinanden og for at samarbejde om, at borgerne opnår lønnede timer:

”Erfaringen er, at det tager tid for nye medarbejdere uden et stort netværk at få virksomhedskontakt fra start. Derfor løfter man opgaverne sammen, så alle jobåbninger bliver delt og sat i system, så vi kan skabe det rette match mellem virksomhed og borger,” fortæller Jørgen Dan Pedersen.

Nye jobs med COVID-19

Han fortæller også, hvordan de i Roskilde har brugt suspensionen af nye virksomhedspraktikker under nedlukningen i foråret til i højere grad at tale løn med virksomhederne:

“Under COVID-19 kom der nye relevante jobmuligheder for Flere skal med-målgruppen inden for blandt andet detailhandlen, dagligvarer, fødevarer, transport og rengøring, både i det private og det offentlige, og de muligheder rykkede vi på”.

I STAR’s opgørelse for juli var 14 procent af indsatsgruppen i Roskilde i job, lønnede timer eller uddannelse. Kommunen har dermed lagt sig i toppen af Flere skal med 2-kommunerne med Holstebro, Tårnby og Tønder lige foran.

Juli 2020 - monitoreringsrapport Flere skal med 2

Følg Flere skal med på LinkedIn