Spring over hovedmenu

Flere skal med danner grundlag for ny forskning

Med en ph.d.-kandidat på holdet dykker vi nu ned i, hvad det er, der får kontanthjælpsmodtagere til at rykke tættere på arbejdsmarkedet, når de får Flere skal med-indsatsen.

Vi står på et evidensgrundlag, når vi udbyder Flere skal med-indsatsen for kontanthjælpsmodtagere til kommunerne. De såkaldte kerneelementer i indsatsen er blandt andet, at der skal opbygges en tæt relation mellem borgeren og den personlige jobformidler med borgerens ressourcer og interesser i centrum, og at der skal etableres det rette match mellem borger og virksomhed.

Flere skal med-teamets Esben Højmark skal nu tage en ph.d. med udgangspunkt i Flere skal med 2, og det giver os mulighed for at komme til bunds i, hvordan indsatsen virker.

“Jeg har siddet med viden og analyse i Flere skal med-teamet gennem længere tid, og vi har et rigtig godt vidensgrundlag og ved, at Flere skal med har effekt. Jeg glæder jeg mig til at forske i, hvordan de forskellige mekaniser i indsatsen spiller sammen, så vi får mere håndfast viden om, hvad der ligger til grund for, at borgeren lykkes med at få et arbejde,” siger Esben.

Projektet skal samle brikkerne

Ved at kombinere surveys om de forskellige kerneelementer med relevant registerdata og interviews med indsatsens deltagere vil han se nærmere på de forskellige mekanismer, der får Flere skal med 2 til at virke. Eksempelvis kunne man undersøge:

En tæt relation mellem jobformidler og borger virker, men hvad er det, der virker i relationen og øger borgerens arbejdsmarkedsparathed? Hvordan opnås det gode match, og hvad kendetegner et godt virksomhedsforløb?

“Meningen er, at vi for eksempel kan sammenholde om de borgere, der har oplevet en stor grad af fokus på ressourcer i samtalerne også oplever progression i evnen til at varetage et job. Samtidig kan vi undersøge, om der er bestemte betingelser, for eksempel samtaleredskaber, der påvirker om et fokus på ressourcer udmønter sig i en større tro på job hos borgeren,” forklarer Esben.

Som supplement til traditionelle effektstudier vil Esben tage metoden “realistisk evaluering” eller ”virkningsevaluering” - som det ofte kaldes på dansk, i brug.

“Metoden har til formål at åbne indsatsens ”sorte boks” og forklare, hvad der virker og hvorfor. Vi mangler stadig solid viden om hvilke mekanismer og rammer, der skaber det vendepunkt, som rykker borgeren tættere på arbejdsmarkedet. I mit projekt vil jeg prøve at komme et skridt videre i den retning,” siger Esben.

Esbens erhvervs-ph.d. er finansieret af Innovationsfonden og består af et samarbejde mellem STAR, Aalborg Universitet og Væksthusets Forskningscenter. Resultaterne ligger klar i 2023.