Spring over hovedmenu

Ny pulje: Bliv en del af Flere skal med 2

26-09-2019

En ny pulje skal udbrede og forankre Flere skal med-indsatsen, så endnu flere borgere kan få foden indenfor på arbejdsmarkedet.

Kommuner kan nu søge om tilskud til at blive en del af Flere skal med 2. Det nye initiativ bygger videre på de gode erfaringer fra Flere skal med 1-indsatsen og Frontrunner-projektet, der har til formål, at aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere opnår helt eller delvist fodfæste på arbejdsmarkedet i form af lønnede timer.

Hvor Flere skal med 1 har været målrettet borgere med fem år eller mere på kontanthjælp, er det en central ambition i Flere skal med 2, at indsatsen bliver fastforankret som normalindsats til hele målgruppen af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Det gælder også integrationsydelsesmodtagere over 30 år, som ikke er en del af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet.

Flere skal med er udviklet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) på baggrund af intentionerne i den politiske aftale om satspuljen . Kernelementerne i indsatsmodellen er koncentreret om individuel støtte fra jobcentret og fokus på borgerens ressourcer, interesser og ønsker. De foreløbige erfaringer fra Flere skal med 1 har vist, at indsatsmodellen påvirker borgernes progression mod job.

Puljen kan søges af alle kommuner, og der er afsat 148 mio. kr. til puljen, som kommunerne kan søge tilskud fra. Puljen har ansøgningsfrist torsdag den 24. oktober 2019.

Læs mere om puljen og ansøgningsprocessen:

Pulje for Flere skal med 2