Spring over hovedmenu

Regnskab

Vi modtager løbende spørgsmål til Afklaringspuljen. Derfor har vi lavet en FAQ, hvor du kan få svar på de centrale spørgsmål. Vi opdaterer løbende siden, når der kommer nyt. På denne side finder du spørgsmål og svar om regnskab.

Der skal senest tre måneder efter projektperiodens ophør, dvs. d. 1. april 2023, indsendes et ledelsespåtegnet slutregnskab.

For kommuner, der har fået tilsagn over 500.000 kr., skal regnskabet endvidere være revisorpåtegnet. Der henvises til jres tilsagnsbrev for yderligere deltaljer.

Regnskabet skal indsendes via styrelsens tilskudsportal. 

Skabeloner til regnskab findes på siden Hjælp til budgetter og regnskab

Nej, der er kun krav om indsendelse af et endeligt regnskab for hele projektperioden senest tre måneder efter projektperiodens afslutning, dvs. 1. april 2023.

Der er mulighed for (men ikke krav om), at I kan indsende et delregnskab. Dette skyldes bl.a., at jeres midler kan udbetales i to rater jf. nedenfor.

Jeres midler består af to rater:

  • Første rate på 75 pct. af tilskuddet kan udbetales når kommunen kan dokumentere forbruget 
  • Anden rate på 25 pct. af midlerne kan udbetales, når kommunen har opnået, at 80 pct. af målgruppen er overgået til job, uddannelse, afklaret til anden ydelse, lønnede timer eller er i gang med en virksomhedsrettet indsats i form af virksomhedspraktik/løntilskud i en given måned i år 2022

I kan enten sende et delregnskab, når I ønsker første rate udbetalt, eller vente med at sende ét samlet slutregnskab, der dækker over udbetaling af enten første eller begge rater, såfremt I når resultatmålet. 

Der er endvidere mulighed for at indsende fx halvårlige regnskaber, hvis I ønsker at dele udbetalingen af midler yderligere op.

Delregnskaber skal indsendes via Tilskudsportalen. 

Skabeloner til regnskab findes på siden
Hjælp til budgetter og regnskab

Der skal indsendes en statusrapport senest d. 1. januar 2022.

Der skal indsendes en slutrapport senest d. 1. april 2023.

Materialet skal indsendes via styrelsens tilskudsportal.

Skabeloner til rapporter findes på siden
Hjælp til budgetter og regnskab

 

Sidst opdateret: 29-04-2021