Spring over hovedmenu

Generelle spørgsmål til puljen

Vi modtager løbende spørgsmål til Afklaringspuljen. Derfor har vi lavet en FAQ, hvor du kan få svar på de centrale spørgsmål. Vi opdaterer løbende siden, når der kommer nyt. På denne side finder du generelle spørgsmål og svar til Afklaringspuljen.

Ja, I må gerne have samme projektleder på FSM2 og Afklaringspuljen. Det bemærkes dog, at det ikke er muligt at få finansiering til samme projektleder fra begge puljer (dobbeltfinansiering til samme medarbejder). Så i denne forbindelse skal I være opmærksomme på timeregistrering i forhold til de to puljer.

Ja, det er forventningen, at vi starter op den 1.12.20. STAR er dog opmærksomme på den særlige situation i jobcentrene og følger nøje med i udviklingen i relation til COVID19.

Der er et stort overlap mellem målgruppen i FSM2 og Afklaringspuljen. I FSM2 er alle aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere med i målgruppen. Af dem vil en del af borgerne også være i målgruppen for Afklaringspuljen, hvis de har været på kontanthjælp i 80 pct. af tiden de sidste 10 år. Derfor skal disse borgere have indsatsen i Afklaringspuljen.

Indsatsmodellen i Afklaringspuljen baserer sig dels på step up-mødet, som der anvendes på FSM, dels anvendes der i Trin 2 (Afklaringsforløbet) en række af de samme kerneelementer, som anvendes i FSM2.

Det vil være sådan, at borgere, der allerede er i gruppe 2/på vej mod rehabiliteringsteamet, ikke skal ind i straksafklaringen.

Det er målsætningen at gøre op med, at borgere langvarigt hænger fast i kontanthjælpssystemet uden en afklaring af deres sag. Næsten 20.000 borgere har været på kontanthjælp i mere end 8 ud af de seneste 10 år. Derfor er der et politisk ønske om, at så mange kommuner som muligt deltager i puljen. Endvidere vil STAR i monitoreringen måle på udviklingen i alle landets kommuner i de næste 2 år.

Der er på finansloven afsat midler til at styrke kommunernes indsats for at afklare,om aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år fortsat skal være på kontanthjælp. Målsætningen er at gøre op med, at borgere langvarigt hænger fast i kontanthjælpssystemet uden en afklaring af deres sag, og der er et politisk ønske om, at så mange kommuner som muligt deltager i puljen.

Derfor er ansøgningsbeløbene i puljen beregnet på baggrund af antallet af borgere ialle landets kommuner, så alle landets kommuner har mulighed for at søge om midler fra puljen. Beløbet til indsatsen i trin 2 svarer desuden til det beløb, som deltagere i Flere skal med 2 får til lignende indsats.

Projektperioden starter den 1. december 2020, hvorefter I kan gå i gang med at ansætte nye medarbejdere, gennemgå persongruppemarkeringerne, tilrettelægge indsatsen, nedsætte en styregruppe m.m. Vi vil løbende understøtte opstarten med forskellige aktiviteter, herunder et opstartsseminar med et mere fagligt indhold, den 4. februar 2021.

I første omgang udmeldes puljen med henblik på at få flere kommuner til at deltage i puljen. Det er ikke vedtaget, hvad der skal ske derudover.

Initiativet ændrer ikke på de gældende regler om ansøgningssager efter reglerne om førtidspension, hvorefter borgere, der søger om førtidspension på det foreliggende grundlag har ret til at få deres ansøgning behandlet, jf. §17 i lov om social pension. Men kommunen kan selvfølgelig vejlede borgerne om, at projektet er på vej.

Nej. Projektet ændrer ikke på de gældende regler om virksomhedspraktik. For så vidt angår varighed af virksomhedspraktik fremgår det af beskæftigelsesindsatslovens § 61, at virksomhedspraktik kan have en varighed på op til 13 uger for bl.a. aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. Mulighederne for forlængelse, jf. § 61, stk. 2, vil afhænge af en konkret og individuel vurdering af om betingelserne for tilbuddet fortsat er opfyldt, herunder om personen har behov for en forlængelse for, at formålet med virksomhedspraktikken kan opfyldes. Vi henviser bl.a. til pkt. 237 ff. i vejledning om lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, nr. 10084 af 29. november 2019.

Sidst opdateret: 29-04-2021