Spring over hovedmenu

29-10-2019

“Vi skal bygge mennesker op”

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard åbnede STARs konference om indsatser for udsatte borgere. Her er et uddrag af, hvad han sagde om Flere skal med-metoden, som han mener, kan noget særligt.

“I har set, hvordan det har rykket folk, når I har troet på dem, set mulighederne og fået dem til selv at tro på sig selv. Tillid er noget, der opstår mellem mennesker. Tillid opstår ikke, når man føler sig som en sag, der konstant skifter hænder i et stort og kompliceret system.”

Det var et af minister Peter Hummelgaards budskaber, da han holdt tale ved STARs konference om beskæftigelsesindsatsen for udsatte borgere. Budskabet var henvendt til bl.a. jobcentermedarbejdere fra hele landet, forskere og andre, der har været i berøring med Flere skal med-metoden.
Og netop Flere skal med kan noget særligt, mener ministeren:

“Den viser, hvor meget den gode relation mellem sagsbehandleren og borgeren betyder. Med den rette støtte, vejledning og jobrettet indsats kan mennesker, der nærmest var opgivet og dømt ude, blive en del af fællesskabet på arbejdsmarkedet.
Det betyder, at de oplever, at de kan bidrage, og at det kan munde ud i en lønseddel. Det får folk til at vokse. Det at arbejde handler ikke kun om noget af leve af, det handler også om at have noget at leve for. Det er en kæmpesucces for de mennesker og for deres familier, når det lykkes,” sagde Peter Hummelgaard.

Sidst opdateret: 29-10-2019