Spring over hovedmenu

Det betyder COVID-19 for Flere skal med-indsatsen

Som bekendt har statsministeren bedt alle offentligt ansatte, der ikke arbejder i kritiske funktioner, om at arbejde hjemme for at begrænse smitte. Det har konsekvenser for beskæftigelsesindsatsen og Flere skal med 2.

Lige nu modtager STAR mange henvendelse fra kommuner, der har spørgsmål til, hvordan de skal forholde sig til for eksempel implementeringen og til de virksomhedsrettede forløb i forbindelse med bl.a. Flere skal med 2-beskæftigelseindsatsen for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere.
STAR har lavet en Bekendtgørelse om delvis suspendering af beskæftigelsesindsatsen som følge af COVID-19. Af relevans for Flere skal med 2 og andre projekter fremgår det blandt andet, at det er muligt:

  • At videreføre og eventuelt forlænge virksomhedsrettede forløb efter gældende regler, hvis borger og virksomhed er enige herom. Det kan fx være på virksomheder, hvor produktionen/driften opretholdes.
  • At fortsætte kontakten til borgeren i det omfang, det kan foregå digitalt eller telefonisk.
  • At fortsætte mentorforløb uden fysisk kontakt, dvs. digitale eller telefoniske samtaler, efter aftale mellem borger og jobcenter. Mentorforløb på virksomheder, hvor produktionen/driften opretholdes, vil kunne videreføres og eventuelt forlænges efter gældende regler, hvis borger og virksomhed er enige herom. Herudover kan mentorforløb fortsætte eller igangsættes, hvor dette vurderes påkrævet af særlige hensyn, fx af borgerens sociale/psykiske ve og vel.

 

Aktiviteter bliver udskudt

Fra STAR’s side er der opmærksomhed på, at den aktuelle situation har konsekvenser for implementeringen af Flere skal med 2 i de kommuner, der deltager i indsatsen. Det gælder ikke kun, når det drejer sig borgersamtaler og virksomhedsforløb, men også når det gælder de projektaktiviteter, som jobcentre rundt omkring i landet har planlagt internt, og som nu må udskydes.

Udbruddet af COVID-19 kan betyde, at nogle kommuner kan have et begrundet behov for at få forlænget tilsagnsperioden fra STAR i forbindelse med Flere skal med 2 og andre forskellige projekter.

Puljer og regnskab: Spørgsmål og svar om midlertidig ændringer på beskæftigelsesområdet som følge af corona-virus 

Bekendtgørelse om delvis suspendering af beskæftigelsesindsatsen som følge af COVID-19 (nyt vindue)

Følg i øvrigt med på Star.dk, hvor der løbende bliver svaret på spørgsmål fra kommunerne.

Sidst opdateret: 09-06-2020