Spring over hovedmenu

30 kommuner bliver en del af Flere skal med 2

STAR har nu udvalgt de kommuner, der får tilsagn om at deltage i den nye runde af beskæftigelsesindsatsen. Flere skal med 2 har alle aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere som målgruppe.

Der har været stor interesse for at blive en del af beskæftigelsesindsatsen Flere skal med 2. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har modtaget ansøgninger fra 58 kommuner. Følgende kommuner er udvalgt:

 • Ballerup
 • Brøndby
 •  Esbjerg og Fanø
 • Favrskov
 • Fredericia
 • Frederiksberg
 • Gentofte
 • Gladsaxe
 • Greve
 • Hedensted
 • Herning
 • Holbæk
 • Holstebro
 • Horsens
 • Hvidovre
 • Høje-Tåstrup
 • Jammerbugt
 • København
 • Lolland
 • Nordfyns
 • Randers
 • Rebild
 • Ringkøbing- Skjern
 • Roskilde
 • Struer
 • Tønder
 • Tårnby
 • Vejle
 • Viborg
 • Aarhus

De 30 kommuner vil tilsammen kunne tage hånd om mere end 36.000 borgere i målgruppen.

Flere skal med som normalindsats

Hvor den landsdækkende forløber, Flere skal med 1, var målrettet borgere, der havde været på kontanthjælp i fem år eller mere, er det en central ambition i Flere skal med 2, at indsatsen bliver fastforankret som normalindsats til hele målgruppen af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Det gælder også integrationsydelsesmodtagere over 30 år, som ikke er en del af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet.

Den nye version af beskæftigelsesindsatsen indeholder desuden en step up-indsats, der er et nødgreb for de borgere, hvor matchet med en virksomhed trækker ud, og hvor der samtidig er familie- eller helbredsmæssige barrierer, og hvor et tværfagligt samarbejde på tværs af forvaltninger er oplagt.

Flere skal med er udviklet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering på baggrund af intentionerne i den politiske aftale om satspuljen. Kernelementerne i indsatsmodellen er koncentreret om individuel støtte fra jobcentret, fokus på lønnede timer og på borgerens ressourcer, interesser og ønsker.

De foreløbige erfaringer fra Flere skal med 1 har vist, at indsatsmodellen påvirker borgernes progression mod job.

Der er afsat cirka 157 mio. kr. til kommunerne i Flere skal med 2-puljen, som nu er fordelt blandt de 30 udvalgte kommuner, der kan skyde indsatsen i gang. Flere skal med 2 løber til og med december 2021.

Indsatsmodel (pdf) (nyt vindue)

Sidst opdateret: 20-12-2019