Spring over hovedmenu

Tæt kontakt får borgeren til at tro på sig selv

Torben Simonsen arbejder i jobcentret i Nordfyns Kommune, og i Flere skal med-teamet varetager han både funktionen som sagsbehandler og jobformidler. Han oplever, at den tætte kontakt til borgerne er afgørende for den tillid og tro på egne evner, der skal til for at hjælpe dem i job.

Flere skal med-indsatsen er sat i søen for at hjælpe langtidsvarige kontanthjælpsmodtagere tilbage på rette kurs. Målet er, at flest mulige opnår fodfæste på arbejdsmarkedet i form af ordinære lønnede timer. I Nordfyns Kommune har jobcentermedarbejder Torben Simonsen ansvaret for 20 borgere, der deltager i indsatsen, og de fleste af dem er godt på vej i den rigtige retning. Hans erfaring er, at borgerne kan meget mere, end de selv tror, men at de har brug for tæt kontakt og støtte for at få øjnene op for, hvad de kan og vil.

Drømme og ønsker frem for love og regler

Lige fra indsatsens spæde start har Torben Simonsens fokus været at få borgerne til at genvinde troen på sig selv. Han snakker meget med dem om ønsker og drømme for fremtiden, da han har erfaring med, at for meget snak om regler og lovgivning dræner borgerne for energi og står i vejen for progression.

‟Det handler om at overbevise borgeren om, at den indsats, vi laver, udelukkende er for hans eller hendes skyld og ikke for jobcentrets. Skal borgeren få det bedre og måske have et bedre liv, handler det fx om at komme ud blandt mennesker. Indgå i nogle sociale sammenhænge med kolleger og opleve, at man gør en forskel,” siger Torben Simonsen.

Når formålet er at arbejde hen imod selvforsørgelse, opfordrer Torben Simonsen borgeren til, at han eller hun selv kommer på banen med idéer til uddannelse, job og til fremtiden i det hele taget. På den måde får han skabt tillid til borgeren og kan hjælpe ud fra, hvad der er bedst for den enkelte.

Indsatsen har åbnet helt nye muligheder

Torben Simonsens to nye kasketter som både sagsbehandler og jobformidler i Flere skal med skaber rammerne for, at han kan være borgerens faste kontaktperson i jobcentret. Han har mere tid sammen med hver enkelt borger. Det giver ham mulighed for at lære borgeren at kende og omvendt. Den hyppige kontakt er en stor styrke og skaber et tillidsbånd, mener Torben Simonsen.

‟Den helt tætte kontakt er afgørende. Borgerne ved på forhånd, at det er mig, de møder, når de kommer her. De skal ikke have kontakt med en masse forskellige jobcentermedarbejdere og undgår at bruge deres energi på at fortælle deres historie igen og igen.”

Torben Simonsen fortæller, at de fleste af borgerne er hudløst ærlige over for ham, og han kender dem derfor rigtig godt. Han har en stærk tro på, at størstedelen af hans 20 borgere er på vej i den helt rigtige retning. Det handler for ham om at møde borgerne præcist, hvor de er.

”Jeg ved godt, det er blevet lidt en kliché, men ikke desto mindre er det sandheden,” siger Torben Simonsen og afslutter:

”Jeg kan tydeligt se, hvordan borgerne, der er med i indsatsen, vokser. Det er dejligt at se. Den tætte kontakt gør en forskel for deres tro på dem selv og på fremtiden.”

Sådan opbygger Torben Simonsen tillid til borgerne:

  • Jeg sætter mig i borgernes sted og møder dem som mennesker dér, hvor de er
  • Jeg lader ikke regler og love overskygge, at det er borgeren, det handler om
  • Jeg forcerer ikke noget, men er meget bevidst om, at der skal tages små skridt hele tiden
Sidst opdateret: 15-04-2021